Zuiderham is een melkveebedrijf, met ongeveer 60 melkkoeien en het bijbehorende jongvee.
Onze zwartbonte koeien worden twee keer per dag gemolken. ‘s morgen om 5 uur en ’s middags om 5 uur.
Ze eten in de winter kuilgras, een beetje maïs en brokjes krachtvoer. Zomers lopen ze overdag in het weiland en kunnen ze onbeperkt gras vreten.
Het krachtvoer krijgen ze op rantsoen, naar hun conditie en melkgift Dit kunnen ze halen in de krachtvoercomputer.
De koeien krijgen één keer per jaar een kalfje. De koekalfjes blijven op het bedrijf en de stierkalfjes worden verkocht.
Ook schapen ontbreken op onze boerderij niet. Wij houden zo’n 50 schapen, die elk jaar weer voor ruim 100 lammetjes zorgen.Er zijn twee honden, die ‘waken’ over het erf, namelijk een Border collie en een Berner sennen.
Elke dag kunnen we een vers eitje krijgen van de kippen, die wij houden.
Verder zijn er ook nog twee pony’s, die zich thuis voelen op de boerderij.
Wij hebben ongeveer 42 hectare grasland, waar de koeien kunnen grazen. Op dit land zal er ook boerengolf gespeeld worden.

Terug naar de foto

Startpagina