De boerderij ligt in “polder Zuiderham”, daarom heet de boerderij “Zuiderham” Voor zover we na kunnen gaan bestaat de boerderij sinds 1871. Het is een “kop hals romp boerderij”.

Bij het oprichten groef men eerst een gracht om water voorraad te krijgen, wat men nodig had om het vee water te geven en om eventuele brand te blussen. Er gingen toen veel boerderijen in vlammen op. Met de grond die vrij kwam van het graven van de gracht graven, werd de terp gemaakt waar de boerderij weer opgebouwd werd. Opa Geertsema is in 1931 op Zuiderham begonnen. Het was toe nog een gemengd bedrijf. Er werd van alles verbouwd, zoals erwten, bonen, vlas, aardappelen, bieten, karwei, granen en kanariezaad.

In 1963 heeft pa Geertsema het bedrijf overgenomen. Omdat het land niet geschikt was om machinaal te bewerken voor al die akkerbouw gewassen, werd in 1965 over gegaan naar volledig grasland. En in mei 2005 heb ik, Kees Geertsema, het bedrijf weer van mijn vader overgenomen. Vroeger stonden de koeien vast op de grupstal en werden daar ook gemolken.

In 1970 kwam er een melkstal en konden de koeien loslopen door de grupstal om te bouwen tot voerligboxenstal. Omdat de koeien steeds groter worden en meer comfort nodig hadden en er meer mestopslag moest komen. Hebben we in 1996 een nieuwe stal, met veel licht, lucht en ruimte, gebouwd. En er zit een mestkelder van 1100m3 onder.Terug naar de foto

Startpagina